ALGEMEEN

Tang Soo Do
Moo Duk Kwan
Soo Bahk Do
Kwan Jang (Nim)
Sabum (Nim)
Kyosa (Nim)
Shimsa (Nim)
Nim
Sun beh
Hu beh
Dan
Kûp
Kodanja
Youdanja
Youkupja

Dojang
Dobok
Tti
Kuk Gi
Kwan Gi

Ki Cho
Pyung Ahn
Hyung
Dae Ryun
(Il Su Sik) Soo Ki
(Il Su Sik) Jok Ki
Ho Sin Sul

Mahk Ki
Kong Kyuk
Cha Gi
Ki Hap

Kamsahamnida
Komapsamnida

TELLEN

Tellen tot 10
1e tot 10e

BASISSTANDEN (KI CHO JA SEH)

Chun Bi Ja Seh
Chun Gul Ja Seh
Hu Gul Ja Seh
Kima Ja Seh
Sa Ko Rip Ja Seh
Kyo Cha Rip Ja Seh
Han Bal Seo Ki Ja Seh

POSITIES

Ha Dan
Chun Dan
Sang Dan
Ahp
Yup
Dwi
O Rin Jok
Wen Jok

COMMANDO’S TIJDENS EEN TRAINING

Kwan Gi Bay Ray
Ahn Jo / Chak Suk
Muk Nyum
Cha Ryot
Kyung Rye
Chun Bi
Si Jak
Pa Ro
Shio
Tora
Dwi Ro Tora

Bahl Chagi Chun Bi
Bahl Put Ki Chun Bi
Ki Bon Soo Ki Chun Bi
Ki Bon Yok Ki Chun Bi
Il Soo Sik Chun Bi

Ku Ryung E Mat Cho So
Ku Ryung Up Shi
Da Shi
Bahl Ba Kho
Kyo Dae

HANDTECHNIEKEN ( SOO KI)

Chung Kwon
Kap Kwon
Kwon Do
Soo Do
Yok Soo Do
Kwan Soo
Chang Kwon
Pal Kûp

VOETTECHNIEKEN (JOK KI)

Ahp Chagi
Yup Chagi
Bal Deung Chagi
Ahneso Pahku Ro Chagi
Pahkeso Ahnu Ro Chagi
Dwi Chagi
Tull Ryo Chagi
Dwi Tull Ryo Chagi
Mu Rup Chagi
Pit Chagi
Yup Hu Ri Gi
Ahp Podo Oll Ri Gi
Yup Podo Oll Ri Gi
Yup Podo Chagi
Ahp Mi Ro Chagi
I Dan Chagi
I Dan Ahp Chagi

Anatomie

Pahl
Jok
Bahl
Soo
Shon
Chu mok
Mok
Hu ri
Da ri
Pal kup
Tuck
I ma
Ko whan
Dan jun
Myung chi
In chung

Naam van de door ons beoefende gevechtsvorm (letterlijk: weg van de hand van Tang)
Naam van de internationale organisatie (instituut der krijgskunde)
Zeer oude naam van de gevechtskunst
Grootmeester
Meester, instructeur (4e dan of hoger)
Leraar (1e t/m 3e dan)
Examinator
Een term, respect uitdrukkend, zoals bv. mijnheer of edelachtbare
Oudere Tang Soo Do beoefenaar
Jeugdige Tang Soo Do beoefenaar
Graduatie, vanaf zwarte (donkerblauwe) band
Graad, gekleurde banden tot zwarte band
Dandrager (4e dan of hoger)
Dandrager (1e t/m 3e dan)
Kûpdrager

Trainingsruimte
Trainingskleding
Band
Nationale vlag van Korea
Vlag van een Tang Soo Do school

Basis
Vrede en vertrouwen
Loopvorm, patroon
Sparring
(Eén-staps) handtechnieken
(Eén-staps) voettechnieken
Zelfverdedigingstechnieken

Blokkering. afweer
Aanval
Schop
Schreeuw 

Dank u wel
Dank u wel (formeel)

Ha na, Tul, Set, Net, Ta sot, Yo sot, Il gop, Yo dol, Ah hop, Yohl
Il, I, Sam, Sa, Oh, Yuk, Chil, Pal, Ku, Sip

gereedhoudingsstand
voorwaarts leunende stand (lange stand)
Achterwaarts leunende stand (korte stand)
Paardezitstand (voeten wijzen naar voren)
Zijwaartse stand (voeten wijzen diagonaal naar buiten)
Kruisbeenstand
Kraanvogelstand

Laag
Midden
Hoog
Voor
Zij
Achter
Rechts
Links

Groet voor schoolvlag
Zitten
Meditatie
Attentie
Groeten, buigen
Gereedstaan
Begin, start
Terug in aanvangshouding
Rust
Draaien
180 graden draaien

Klaarstaan voor schoptechnieken (op de plaats)
Klaarstaan voor handtechnieken (op de plaats)
Klaarstaan voor (verplaatsende) handtechnieken
Klaarstaan voor (verplaatsende) voettechnieken
Klaarstaan voor éénstapstechnieken

Op tel
Zonder tel
Nog een keer
Wissel zijde
Wisselen (van bv. partner)

Vuiststoot (voorzijde)
Bovenzijde vuist (knokkelslag)
Hamervuist (zijkant van de vuist)
Meshand
Binnenzijde meshand
Speerhand
Handpalm
Elleboog

Voorwaartse trap, met de bal van de voet
Zijwaartse trap
Wreeftrap
Circulaire trap van binnen naar buiten
Circulaire trap van buiten naar binnen (kan gestrekt en gebogen)
Achterwaartse trap
Voorwaarts naar binnen gerichte hoektrap, met de bal van de voet
Achterwaarts ingedraaide hieltrap (kan ook met de zijkant van de voet)
Knieschop
Diagonale binnen/buitenwaartse hoektrap met de bal van de voet
Zijwaartse hoek/hieltrap
Voorwaarts opzwaaiende trap met gestrekt been
Zijwaarts opzwaaiende trap met gestrekt been
Zijwaartse trap
Voorwaartse duwtrap
Gesprongen trap
Gesprongen voorwaartse trap

Arm
Voet (chinees)
Voet (koreaans)
Hand (chinees)
Shon (koreaans)
Vuist
Nek
Middel/taille
Been
Elleboog
Kin
Voorhoofd
Kruis
Buik
Solar plexus
Tussen lip en neus (bovenlip)