Oorspronkelijk bevindt zich aan beide zijden een groene lauwertak met
elk 14 blaadjes. Deze stellen de 14 provincies van Korea voor en staan symbool voor het bevorderen van vrede.

De drie rode punten (zaden of bessen) in de lauwertakken aan iedere kant van het embleem stellen de ‘drieduizend Li’ voor, de afstand van noord tot zuid van het ‘Land van de rustige morgen’, ofwel Korea.

De zes rode punten in totaal duiden op de aarde en stellen de zes werelddelen voor.

De vuist stelt ‘Tang Soo Do’ en rechtvaardigheid voor. De gele kleur van de vuist duidt op eerlijkheid en kracht.

Het karakter links van de cirkel betekent ‘Tang’ en het karakter rechts betekent ‘Soo’. Het middelste betekent ‘Moo’ (Moo Duk Kwan), wat staat voor ‘school van de krijgskunst’.

De diep blauwe kleur van het embleem stelt de vijf oceanen en de zwarte banden voor. Ook wordt hiermee gerefereerd aan de donkerblauwe/zwarte banden waarmee de oneindigheid van een donkere nacht wordt gesymboliseerd.

In zijn geheel symboliseert het embleem de spreiding van de
Moo Duk Kwan over de 14 provincies van Korea en over de oceanen naar de 6
werelddelen op aarde.

Het Moo Duk Kwan als internationale instelling, heeft het
doel vrede en menselijkheid te bevorderen, zoals het embleem dit in de
verschillende facetten symboliseert.